Tuesday, 5 March 2019

Al-Imran Ayat 117

4.3.117
Juz:
4,Surah:3. 
Surah 3, Ayat 117:


.
Ringkasan tafsir;

Dari ayat diatas (4.3.116), Allah telah menyatakan bahawa harta orang kafir dan anak-anak mereka itu tidak dapat digunakan untuk menebus dosa mereka dari seksa Allah.

Dalam ayat ini pula Allah menyatakan bahawa, orang-orang kafir yang telah membelanjakan hartanya untuk kebaikan dan menolong orang miskin, dan mereka sangka boleh memberi guna kepada mereka dihari kemudian kelak, tapi sebenarnya kebajikan mereka tidak akan memberi guna sedikit pun dan mereka telah menganiayai diri-diri mereka kerana mereka engkar ayat-ayat Allah.

Allah tidak menganaiya manusia, tetapi mereka itu sendiri yang menganiayai diri-diri mereka sendiri kerana tidak mahu menerima petunjuk dari Allah.

.

[previous] [next] [home]


.
Rujukan sumber, 

Juzuk
4, Surah3 
Terjemahan,
111~120,
[GS] https://sites.google.com/site/tammpajsite/8/1
Ulasan surah 3;
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8    


Friday, 29 July 2016

surah AlBaqarah (201)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 201:
Ringkasan tafsir;
Hendaklah membesar-besarkan dan memuji Allah semasa menunaikan haji dan mohon keampunan dunia dan akhirat kepada Allah, seterusnya Allah memberi tahu pada ayat 2.2.202.
.
Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 202:
Ringkasan tafsir;
Mereka yang berdoa itu akan mendapat bahagian masing-masing, dan mendapat balasan dari hasil amalan yang mereka usahakan dan Allah cepat menghitung dan menghisab hamba Allah.

.
.


[Previous] [Next]

.
.
Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat  201~202,
 [GS] https://sites.google.com/site/sewagerai/4/1
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr 
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/102220771031067819883/posts/DSfSEzAv3e8
.